Thực hiện Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 03/12/2019 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 20/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.

Ngày 27/12/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1910/KH-SVHTTDL chỉ đạo toàn ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý năm 2020. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý trí tự lực, tự cường của dân tộc. Tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ và nhân dân các dân tộc Hòa Bình đón Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý năm 2020, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2020.

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí và trật tự an toàn xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Hòa Bình, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tìm hiểu các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại các cơ quan công sở, các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, khu dân cư, xóm, bản, các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Trang trí giăng đèn, kết hoa tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố. Tổ chức biểu diễn văn hóa văn nghệ, các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, chú trọng khai thác văn hóa dân gian, các trò chơi truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

C:\Users\Linh\Downloads\IMG_6978.JPG

Trưng bày ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình tại Cung văn hóa tỉnh

D:\Năm 2020\Chỉ đạo về Tết Canh Tý\IMG_6780.JPG

Tiết mục trong chương trình nghệ chào Xuân Canh Tý tại Cung văn hóa tỉnh

D:\Năm 2020\Chỉ đạo về Tết Canh Tý\IMG_6920.JPG

Khai trương trưng bày hiện vật chủ đề “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Bảo tảng tỉnh Hòa Bình.

C:\Users\Linh\Downloads\IMG_6943.JPG

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) tại Cung Văn hóa tỉnh.

C:\Users\Linh\Downloads\IMG_6977.JPG

Cụm pa nô tuyên truyền ký niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

                                                                                 LHL