Nội dung đang cập nhật....

Nội dung đang cập nhật....

Địa chỉ: số 129, đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tel: 0218. 6255 999                Fax: 0218. 3844 456

PGĐ: Trần Thị Thanh Huyền  -  0168 850 6789

pg1