1. Khách sạn 3HG

 • Địa chỉ : 118 Đường Chi Lăng, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại : 0218 3868999

2. Khách sạn Phú Gia

 • Địa chỉ : Đường Lê Thánh Tông, Phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại : 0218 6255999

3. Khách sạn VSTAR

 • Địa chỉ : Tổ 18, Phường Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3888688

4. Khách sạn AP Plaza

 • Địa chỉ: Tổ 5, phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại : 0218 3898888

5. Khách sạn Dạ Hợp

 • Địa chỉ: 24 Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3854926

6. Khách sạn Đà Giang

 • Địa chỉ: 185 Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3852985

7. Khách sạn Đồng Lợi

 • Địa chỉ: 46 Chi Lăng, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 6257007

8. Khách sạn Sức Sống Mới

 • Địa chỉ: 18 Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3600148

9. Khách sạn Hồ Ngọc

 • Địa chỉ: Quốc lộ 6, phường Trung Minh, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3841234

10. Khách sạn Hòa Bình

 • Địa chỉ: 367 An Dương Vương, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3852051

11. Khách sạn Á Châu

 • Địa chỉ: Xóm Ngọc, phường Trung Minh, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0947 066955

12. Khách sạn Hòa Bình 2

 • Địa chỉ: 160 An Dương Vương, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3564723

13. Khách sạn Đồng Nhân

 • Địa chỉ: 24 tổ 18, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3856898

14. Nhà nghỉ Tùng Anh

 • Địa chỉ : 76 Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại : 0218 3855034

15. Nhà nghỉ Hoàng Hải

 • Địa chỉ: 86 Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3857171

16. Nhà nghỉ Việt Tùng

 • Địa chỉ: 11 Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0917 764677

17. Nhà nghỉ Tây Đô

 • Địa chỉ: 199 Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3882076

18. Nhà nghỉ Quang Minh

 • Địa chỉ: 1 Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0975 584918

19. Nhà nghỉ Lương Thực

 • Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3852730

20. Nhà nghỉ Phúc Hậu

 • Địa chỉ: 25 Lê Quý Đôn, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3857325

21. Nhà nghỉ Ngọc Cường

 • Địa chỉ: 329 Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3851959

22. Nhà nghỉ Mộng Mơ

 • Địa chỉ: 16 Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3858007

23. Nhà nghỉ Ngọc Nhi

 • Địa chỉ: 8 Hữu Nghị, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3885798

24. Nhà nghỉ Ba Thái

 • Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3852837

25. Nhà nghỉ Thùy Linh

 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3894012

26. Nhà nghỉ Hoàng Lan

 • Địa chỉ: 180 Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3852474

27. Nhà nghỉ Lan Anh

 • Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3853029

28. Nhà nghỉ Thủy Tâm

 • Địa chỉ : 1 Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại : 0218 2210391

29. Nhà nghỉ Hải Dương

 • Địa chỉ: 141 Điện Biên Phủ, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3856111

30. Nhà nghỉ Huyền Trang

 • Địa chỉ: 26 Nguyễn Huệ, Tp Hòa Bình
 • Điện thoại: 0218 3852947

        31. Khách sạn Hoa Anh Đào

Địa chỉ: 133 đường Lê Thánh Tông, tổ 5 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại: 02183 883588 – DĐ: 0915792419

       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.