Người Mường trong hàng ngàn năm tồn tại và phát triển đã sáng tạo ra một nền văn hóa truyền thống rực rỡ, với một kho tàng văn hóa , nghệ thuật dân gian phong phú, đồ sộ về số lượng , phong phú về loại hình,hàm súc về nội dung và có giá trị cao về nghệ thuật, được các thế hệ người Mường bảo tồn , phát huy và phát triển cho đến ngày nay.111

     Tuy nhiên, hiện nay bị cuốn theo dòng chảy của cơ chế thị trường nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Mường bị mai một , nhiều giá trị có nguy cơ bị mất hẳn.

      Di sản văn hóa là sự kết tinh của các giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể của dân tộc , nó là cái hồn của dân tộc. Cho nên bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa chính là giữ gìn , phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Có ý nghĩa to lớn đối với các thế hệ nối tiếp. Có thể nói, mất di sản văn hóa là mất bản sắc văn hóa dân tộc và như vậy bảo tồn tôn, tôn tạo và khai thác các di sản VHDT trở thành vấn đề lớn của mỗi dân tộc chứ không phải của riêng cá nhân tổ chức nào .

       Trước thực trạng đó nhằm góp sức vào công cuộc bảo tồn di sản văn hóa nói chung, văn hóa Mường nói riêng. Thực hiện theo tinh thần của nghị quyết Trung Ương V khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kết luận hội nghị Trung Ương X khóa IX của Trung Ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Được sự động viên của bạn bè đồng nghiệp, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan chuyên môn và gần 30 năm sưu tầm các hiện vật. Nay đã được ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quyết định cho phép thành lập bảo tàng văn hóa Mườngtừ ngày mùng 02 tháng 1 năm 2014.

Mục tiêu :

      Bảo tàng di sản văn hóa mường hoạt động nhằm nghiên cứu , bảo tồn,phát huy di sản văn hóa đồng thời quảng bá giới thiệu văn hóa dân tộc Mường đến với dân nhân trong nước và quốc tế.

      Tập hợp các nhà khoa học , nhà nghiên cứu văn hóa, các nghệ nhân , các văn nghệ sĩ, các cán bộ có trình độ quản lý, trình độ chuyên môn để nghiên cứu sưu tầm bảo tồn , phát huy di sản văn hóa Mường trong phạm vi toàn quốc ; tư vấn thẩm định , đánh giá truyền dậy ,hội nghị , hội thảo hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiên nhiệm vụ trung tâm theo quy định của pháp luật .

Nhiệm vụ :

          -Tổ chức trưng bày hiện vật, cổ vật dân tộc Mường nhằm tái hiện văn hóa Mường truyền thống và đương đại.

       - Nghiên cứu, sưu tầm , thể nghiệm , tái hiện , phục dựng, phục chế thông kê, trưng bày , bảo tồn , bảo tàng trong lĩnh vực văn hóa dân tộc Mường.

      - Tổ chức phối hợp , liên doanh , liên kết với các đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh , các tổ chức quốc tế để thực hiện : Biên tập , biên soạn , sản xuất , nhân bản , xuất bản và trao đổi dịch vụ các loại hình văn hóa , các sản phẩm văn hóa dân tộc Mường

      - Liên kết hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Bảo tàng,  theo quy định của pháp luật.

      - Tổ chức, tư vấn , xây dựng các đội văn nghệ dân tộc , đoàn nghệ thuật quần chúng để gìn giữ tuyên truyền giới thiệu đến động đảo nhân dân , dân tộc Mường và các dân tộc khác.

      - Tổ chức thực hiện và tư vấn trong việc truyền dậy truyền nghệ đào tạo , tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa dân tộc Mường

      - Tổ chức hội nghị , hội thảo sự kiện và các dịch vụ văn hóa ẩm thực dân tộc nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Mường.

      - Tập hợp các nhà khoa học , các nhà nghiên cứu, các đạo diễn , biên đạo , dàn dựng , các nhà chuyên môn , các nghệ nhân dân gian , các văn nghệ sĩ phối hợp tổ chức thực hiện trog việc sưu ytầm , bảo tồn phát huy di sản văn hóa Mường

      - Tổ chức thực hiện và tư vấn các đề án , dự án , các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa , văn học nghệ thuật , văn nghệ dân gian dân tộc Mường.

     - Tổ chức thực hiện và tư vấn trong biên tập, biên soạn , sản xuất, suất bản, sao chép nhân bản các loại băn hình , băng nhạc , phóng sự , tài liệu , điện ảnh và một số loại hình nghệ thuật khác mà pháp luật không cấm.

     - Tổ chức thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí , các trò chơi dân gian , tái hiện các hoạt động trong đời sống sinh hoạt , trong đời sống sản xuất , trong lễ hội dân gian và một số phong tục tập quán tốt đẹp khác của dân tộc Mường. Đồng thời tổ chức thực hiện một số dịch vụ lưu niệm nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa dân tộc .

     - Tổ chức các hoạt động du lịch trong lĩnh vực văn hóa truyền thống dân tộc Mường.

Các khu trưng bày chính :

      + Văn hóa Hòa Bình gồm:  Đồ đá – đồ đồng – đồ gốm sứ - đồ đan lát làng nghề - đồ văn hóa tâm linh – văn hóa truyền thống.

      + Kho cổ vật Mường ( kho mở ) tổng hợp các hiện vật, cổ vật các nghề truyền thống, là kho mở phục vụ cho công tác nghiên cứu học tập thăm quan.

      + Nhà trưng bày chuyên đề về quan lang sư mường: Trưng bày các hiện vật đồ vật, cổ vật về sinh hoạt và đời sống của quan lang sứ mường

      +  Văn vật , văn hóa , truyền thống dân tộc Mường

      + Trưng bày chuyên đề về quan lang sứ Mường

      + Trưng bày chuyên đề chọn lọc một số nhân sĩ , doanh nhân người mường trong         lịch sử và hiện tại

      + Nhà trưng bày chuyên  đề vềchiêng Mường: Trưng bày các loại cồng chiêng, các dòng chiêng mường đồng thời là nơi truyền dạy, tập đánh các bài chiêng mường cổ truyền, truyền thống.

      + Nhà trưng bày và giới thiệu về đời sống sinh hoạt của gia đình bình dân mường thời xưa.

     + Phòng trưng bày chuyên đề, giới thiệu một số nhân sỹ yêu nước doanh nhân người mường trong lịch sử và hiện tại xưa và nay

     + Kho mở phục vụ công tác nghiên cứu , tham quan , học tập .

     + Nhà thư viện có tổng hợp khoảng 5000 đầu sách

     + 5 Ngôi nhà sàn và 1 nhà thư viện chính là hiện vật giới thiệu nhà ở của người Mường tại bảo tàng.

  • TOÀN BỘ HIỆN VẬT HIỆN CÓ TRÊN 5000 HIỆN VẬT
  •  KHU ẨM THỰC SỨ MƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG MỘT NHÀ SÀN DÂN TỘC MƯỜNG CÓ DIỆN TÍCH KHOẢNG 200 M2 SỬ DỤNG LÀM DỊCH VỤ GIỚI THIỆU 50 MÓN ĂN ĐẶC TRƯNG, TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC MƯỜNG.
  •  MỌI HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ẨM THỰC MƯỜNG TẠI KHU ẨM THỰC SỨ MƯỜNG PHẢI CHÚ TRỌNG ĐẬM NÉT BẢN SẮC DÂN TỘC MƯỜNG

BẢO TÀNG DI SẢN VĂN HÓA MƯỜNG

*       Giám đốcBùi Thanh Bình

*       Cử nhânVăn hóa - Nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa DG dân tộc Mường.

*       Địa chỉ: SN: 28-Tổ 6 phường Thái Bình  - TP Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

*       Điện thoại: 0913095689 – 0983871464

*       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.