Ngày 25/2/2016, Tổ thường trực của Ban Chỉ đạo Hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã tổ chức phiên họp bàn về công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch Hợp tác phát triển du lịch năm 2016; các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017 Tây Bắc - Lào Cai;Chương trình hỗ trợ của dự án EU cho các tỉnh Tây Bắc tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại được tổ chức vào tháng 4/2016 tại Hà Nội.

hop2

Các đồng chí trong đoàn tỉnh Hòa Bình tham dự phiên họp.

            Tới d và chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2016; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Ban Quản lý Dự án EUcác đồng chí thành viên Tổ thường trực và Tổ giúp việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

hop1

Đồng chí Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBNB tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo hợp tác

 phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2016 chủ trì phiên họp

          Tại phiên họp, Ban quản lý dự án EU đã công bố chương trình hỗ trợ của dự án cho các hoạt động tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội; hỗ trợ các hoạt động trong năm 2016 của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ - Thường trực Ban Chỉ đạo hợp tác năm 2016 đã thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2016 gồm các nội dung: Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý và phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR; phát triển sản phẩm du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương.

            Trong công tác phát triển sản phẩm du lịch, các tỉnh tập trung vào xây dựng các điểm du lịch cộng đồng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh; các tỉnh có biên giới đẩy mạnh kết nối hoạt động du lịch khu vực với các tỉnh vùng tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và Lào; Thiết kế sản xuất các mặt hành lưu niệm phục vụ Năm du lịch quốc gia 2017 Tây Bắc - Lào Cai. Tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch như: Lễ hội Hoa hoa ban tại tỉnh Điện Biên; Lễ hội Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ; Tuần Văn hóa Du lịch tại tỉnh Lai Châu; Hội chợ du lịch Tây Bắc và các hoạt động du lịch trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai; tổ chức đón các đoàn FAMTRIP, MEDIATRIP đến khảo sát điểm đến và quảng bá cho Năm du lịch quốc gia năm 2017 Tây Bắc - Lào Cai.

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch địa phương như: Đào tạo giảng viên nguồn về du lịch cộng đồng; tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo Tiêu chuẩn VTOS; tổ chức Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch 8 tỉnh Tây Bắc lần thứ III để nâng chất lượng đội ngũ hướng dẫn, thuyết minh du lịch.

 

          Đại biểu các tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo kế hoạch các hoạt động hợp tác trong năm 2016. Kết thúc phiên họp, ông Hà Kế San Phó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kết luận thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Kế hoạch: tổ chức Hội thảo “Xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch cộng đồng” thay cho Hội thảo “Xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đường sông”; tổ chức Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Cuộc thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch gắn với sự kiện Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai và triển khai những hoạt động khác theo nội dung kế hoạch đã đề ra. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo hợp tác du lịch năm 2016 tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Kế hoạch để lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo sớm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện./.

                                                                   Đặng Tuấn Hùng

                                                Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch